Generador d'Horaris

Només durant la matricula
Pla
Assignatures
Filtració
Veure aules
Veure ocupació (places lliures / totals)
Matins
Tarda
Ordenació

Els horaris s'ordenaran seguint els següents criteris.

Evita hores mortes

Número d'hores per dia semblant

Classes poc plenes

Comença tard els dilluns

Acabar d'hora el divendres

Dia lliure

Els números indiquen prioritat de criteri (de 0 a 10). Els criteris amb 0 s'ignoren. Els criteris amb 10 són els més importants.

Resultat

Horari de .
Fes servir les tecles i per veure els diferents horaris.

© Mario Rodríguez, Paco Martínez, with the colaboration of INLAB FIB

Built with API RACO v2